INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w bieżącej publikacji Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, można uzyskać na pisemny wniosek złożony w Sekretariacie Dyrektora WiMBP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 107.  
   
   
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej: 
Pobierz "wniosek.pdf" (96.52 KB)  
(Wymagany jest program Adobe Acrobat Reader dostępny pod adresem www.adobe.com)

Ostatnia zmiana: 2011-05-25