ARCHIWUM


OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ PRASY

Dotyczy : postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę prasy do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. – ogłoszonego 29.11.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 340393-2010 

2010-12-13
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Ostatnia zmiana: 2011-04-08

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA

Na ogłoszone w dniu 18.03.2009 r. – numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 51933-2009 - postępowanie o zamówienie publiczne na „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości wraz z pielęgnacją zieleni w nowym obiekcie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. ” w ustalonym przez Zamawiającego terminie zostały złożone cztery oferty : 

2009-04-10
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ostatnia zmiana: 2011-04-08

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ DWUSTRONNYCH REGAŁÓW PRZESUWNYCH

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Dostawę i montaż dwustronnych regałów przesuwnych do archiwum książek i czasopism ” 

2009-03-25
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ostatnia zmiana: 2011-04-08

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PRASY

Dotyczy : postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę prasy do Wojewódzkiej i  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. – ogłoszonego 4.12.2008  
w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 254942-2008

2008-12-16
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Ostatnia zmiana: 2011-04-08

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA "DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU TECHNICZNEGO DO TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Dostawę , montaż i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu technicznego do systemu tłumaczeń symultanicznych w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.”

2008-09-24
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ostatnia zmiana: 2011-04-08

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEWGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Dotyczy: zakończenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  
„Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.” 

2008-09-04
Dział Finansowo-Księgowy

Ostatnia zmiana: 2011-04-08

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. informuje o wynikach postępowania o zamówienie publiczne na ”Dostawę książek zamawianych za pośrednictwem sklepu internetowego do WiMBP”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2008 r. – numer ogłoszenia 159101.

2008-07-28
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Ostatnia zmiana: 2011-04-08

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. informuje o wynikach postępowania o zamówienie publiczne na ”Dostawę książek zamawianych za pośrednictwem sklepu internetowego do WiMBP”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2008 r. – numer ogłoszenia 159039. 

2008-07-28
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Ostatnia zmiana: 2011-04-08

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Dotyczy: zakończenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w nowym obiekcie Biblioteki” 

2008-03-28
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ostatnia zmiana: 2011-04-08

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz.177 z późn. zmian.) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w nowym obiekcie Biblioteki” - ogłoszonego w BZP – numer ogłoszenia 34010-2007 z dnia 19.02.08 r. 

2008-03-11
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ostatnia zmiana: 2011-04-08