INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej WiMBP w Gorzowie Wlkp. powstała zgodnie z aktami prawnymi:

- ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej WiMBP w Gorzowie Wlkp. służy menu przedmiotowe po lewej stronie ekranu monitora. Zostało ono podzielone na poszczególne działy. Kliknięcie na wybrany dział powoduje przejście do odpowiednio rozwijanej grupy artykułów.

 

Przejście do strony głównej BIP, na adres internetowy www.bip.gov.pl, może być realizowane poprzez kliknięcie na logo BIP
z napisem „Biuletyn Informacji Publicznej”.

 

W prawym górnym rogu znajdują się trzy ikony szybkiego dostępu, kliknięcie powoduje następujące działanie:

- domek (strona główna) przejście do strony głównej BIP WiMBP w Gorzowie Wlkp.;

- koperta (kontakt) wysłanie bezpośrednio ze strony BIP elektronicznej poczty (wybranie adresata poczty odbywa się poprzez kliknięcie pola tekstowego i wybranie dostępnych opcji);

- drukarka (drukuj stronę) drukuje wybraną stronę serwisu.

 

Do bezpośredniego i szybkiego wyszukania żądanych informacji służy umieszczone po prawej stronie ekranu, na banerze,
pole szukaj. W pole to należy wpisać żądane słowo (słowa) i kliknąć ikonę z lupą lub nacisnąć przycisk ENTER na klawiaturze.
Po wykonaniu tych czynności otworzy się nowy dział wyświetlający wykaz artykułów pasujących do zadanych kryteriów zapytania.

 

Oprócz wyświetlanych bezpośrednio w Biuletynie artykułów, w serwisie znajdują się także informacje w postaci plików do pobrania. Pliki ten zapisane są w formacie PDF (Portable Document Format) lub RTF (Rich Text Format). Pliki PDF odczytać można dowolnym oprogramowaniem spełniającym normy specyfikacji formatu PDF. Natomiast pliki RTF otworzyć można dowolnym edytorem tekstu spełniającym normy specyfikacji RTF 1.8.

Ostatnia zmiana: 2013-04-12

Polityka prywatności w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

Polityka prywatności

Polityka prywatności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim (zwanej dalej Biblioteką) określa zasady wykorzystywania danych dostarczonych przez użytkownika bądź zebranych od niego za pośrednictwem serwisów internetowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski, reprezentowana przez Dyrektora.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim można nawiązać poprzez e-mail: iod@wimbp.gorzow.pl.

2013-04-12
Ostatnia zmiana: 2018-05-25