DZIAŁY WiMBP

 

Działy WiMBP w Gorzowie Wlkp.
 
Dział Instrukcyjno-Metodyczny  
Kierownik: Ewa Frąckowiak 
Adres: Sikorskiego 107  
Telefon: 95 727 70 72  
E-mail: adres e-mail
   
   
Dział Udostępniania Zbiorów  
Kierownik: Mariola Merxmüller-Jakubik 
Adres: Sikorskiego 107  
Telefon: 95 727 80 56  
E-mail: adres e-mail
   
   
Dział Informacyjno-Bibliograficzny  
Kierownik: Danuta Zielińska  
Adres: ul. Sikorskiego 107  
Telefon: 95 727 70 70  
E-mail: adres e-mail
   
   
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów  
Kierownik: Anna Kolas 
Adres: ul. Sikorskiego 107  
Telefon: 95 727 70 76  
E-mail: adres e-mail
   
   
Dział Zbiorów Specjalnych  
Kierownik: Małgorzata Barczyńska-Kowańdy  
Adres: ul. Sikorskiego 107  
Telefon: 95 727 70 61  
E-mail: adres e-mail
   
   
Dział Zbiorów Regionalnych  
Kierownik: Grażyna Kostkiewicz-Górska  
Adres: ul. Sikorskiego 107  
Telefon: 95 727 70 71  
E-mail: adres e-mail
   
   
Dział Finansowo-Księgowy  
Główna Księgowa: Dorota Ciemniejewska  
Kierownik: Barbara Nowak
Adres: ul. Sikorskiego 107  
Telefon: 95 727 70 75  
E-mail: adres e-mail
   
   
Dział Administracyjno-Gospodarczy  
Kierownik: Kamil Ziomek
Adres: ul.Sikorskiego 107  
Telefon: 95 727 70 63  
E-mail: adres e-mail
   
   
Sekcja Organizacji i Kadr  
Kierownik: Elżbieta Pisanko  
Adres: ul. Sikorskiego 107  
Telefon: 95 727 70 62  
E-mail: adres e-mail
   
   
Dział Zarządzania Procesami Informatycznymi  
Adres: ul. Sikorskiego 107  
Telefon: 95 727 80 41  
E-mail: adres e-mail
Ostatnia zmiana: 2021-12-22