STATUS PRAWNY

 

1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Sikorskiego 107, jest wspólną samorządową instytucją kultury Województwa Lubuskiego i Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prawach powiatu, wpisaną do Rejestru instytucji kultury województwa lubuskiego. Numer wpisu do rejestru: Pozycja 9.

 

2. Biblioteka posiada osobowość prawną i działa na podstawie:

 

   1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479 t. j.);

 

   2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194 t. j.);

 

   3) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 t. j.);

 

   4) umowy zawartej w dniu 7 czerwca 2001 r. pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego i Prezydentem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia wspólnej samorządowej instytucji kultury (zmienionej aneksami nr 1, 2, 3, 4, 5);


   5) statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim;

 

   6) innych przepisów wykonawczych odnoszących się do bibliotek.

 

3. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

2020-10-09
Mirosława Tymanowska-Mozol

Ostatnia zmiana: 2020-10-09